Taiteidenvälisyyttä

Musiikki ja luova liike, tanssi ovat erottamaton osa työskentelyprosessia, vaikka varsinaisesti olenkin saanut taiteellista ohjausta vain kuvataiteessa ja luovassa kirjoittamisessa. Löysin taiteidenvälisen työskentelytavan opiskellessani Ekspressiivistä taideterapiaa Inartes Instituutissa v. 2001-03 ja yhä edelleen iloitsen siitä, miten tuo koulutus muutti käsitystäni luovuudesta ja ilmaisumuotojen ykseydestä.


Olinpa kirjoittamisen tai kuvan tekemisen parissa, luova liike ennen työskentelyä avaa niitä kehon ja mielen natisevia ruostuneita portteja, joiden lävitse kulkemalla jokin tiedostamaton voi yhtyä sormien liikkeeseen näppäimistöllä tai muotoa etsiviin sirpaleisiin, saveen. Kaipaan ja etsin jatkuvasti uutta ja erilaista musiikkia, jonka rohkaisemana voisin kuvata juuri sitä, mistä minun tulee puhua.

kuva: Pirita Torvi