Tekijä: linnaWP

Muureja & Mahdollisuuksia

Muureja & Mahdollisuuksia

Minuus muureineen ja mahdollisuuksineen on teema, joka lävistää jollain tavalla kaiken sen mitä taiteeni kautta tutkin.

kuva: Pirita Torvi


Olen kiinnostunut niistä muureista, joita olemme ympäristön aiheuttamista paineista johtuen rakentaneet ympärillemme suojellaksemme itseämme. Yhtälailla minua kiinnostavat myös ne muurit, joita ympäristö rakentaa sulkeakseen jotakin häiritsevää ulkopuolelleen.

Muurien madaltaminen ja mahdollisuuksien lisääntyminen myös taiteen saavutettavuuden suhteen on minulle tärkeää. Pyrkimykseni on tehdä taidetta, joka olisi moniaistisuudessaan mahdollisimman saavutettavaa. Silmäsairaudesta johtuen oma kuvallinen työskentelyni on pitkälle tuntoaistinvaraista ja kaikki teokseni toteutan myös toisten tuntoaistia varten.

In English

In English

Barriers & Opportunities

The true self with all its barriers and opportunities is the theme that in some way penetrates everything I explore within my art.

I am fascinated by those barriers we build around us to protect ourselves from the external pressure of the environment. I am equally fascinated by the barriers the environment builds to close out anything that it finds disturbing.

Lowering these barriers and increasing opportunities by making art more accessible is very important to me. My aim to make art that is both multisensory and accessible for everyone. Being visually impaired, my visual art is largely done by feel and I create my art taking the viewers tactile sense into consideration.

kuva: Pirita Torvi

Interchangeable Art

Music and creative, free flowing movement and dance are an inseparable part of my work. Although I have only had artistic guidance in visual arts and creative writing. I found a way to work interchangeably within all the different styles of art when I was studying Expressive Arts Therapy in Inartes Institute in 2001-03. Still today, I rejoice in how this course changed my views about creativity and the togetherness of all different forms of art and expression.

Regardless of the form of art I am creating, free flowing movement before working opens up those squeaky, rusted gates to the creative energies through which the medium, be it words, visual art, clay or shattered glass will start to take shape. I am forever seeking for new and different music and melodies to encourage me to create exactly what I am needed to voice out and create.

Taiteidenvälisyyttä

Taiteidenvälisyyttä

Musiikki ja luova liike, tanssi ovat erottamaton osa työskentelyprosessia, vaikka varsinaisesti olenkin saanut taiteellista ohjausta vain kuvataiteessa ja luovassa kirjoittamisessa. Löysin taiteidenvälisen työskentelytavan opiskellessani Ekspressiivistä taideterapiaa Inartes Instituutissa v. 2001-03 ja yhä edelleen iloitsen siitä, miten tuo koulutus muutti käsitystäni luovuudesta ja ilmaisumuotojen ykseydestä.


Olinpa kirjoittamisen tai kuvan tekemisen parissa, luova liike ennen työskentelyä avaa niitä kehon ja mielen natisevia ruostuneita portteja, joiden lävitse kulkemalla jokin tiedostamattoman voi yhtyä sormien liikkeeseen näppäimistöltä tai muotoa etsiviin sirpaleisiin, saveen. Kaipaan ja etsin jatkuvasti uutta ja erilaista musiikkia, jonka rohkaisemana voisin kuvata juuri sitä, mistä minun tulee puhua.

White Noise yhteisöteoksen avajaisissa Laiturissa mukana muusikko Joose Ojala